Truyện của tác giả:

 • Ngự Tiền Nữ Xách Hình

  Ngự Tiền Nữ Xách Hình

  Bạn đang đọc truyện Ngự Tiền Nữ Xách Hình của tác giả Bất Ý Thu

  Giới thiệu: Nàng nhiều lần phá kỳ án tiến vào Đề Hình Ti nhậm chức, lại trở thành người ngại chó giận quyền thần chó săn ?

  Còn bởi vì cáo mượn oai hùm, có thù tất báo, vì phá án không từ thủ đoạn, được cái “Ngọc La Sát” danh hào ?

  Mật thất giết người, thời gian dài trang bị, Kinh Thành hoàn khố liên tiếp bị giết, công chúa tự sát...... Cái cọc cái cọc vụ án, đều cùng mười năm trước tiên đế thời kỳ hai cọc cung đình bí án có quan hệ ?

  Mê án phía dưới, thân phận chân thật của nàng, cũng dần dần hiển lộ ra......

  Tiểu thuyết từ mấu chốt: Ngự tiền nữ Đề Hình không popup, ngự tiền nữ Đề Hình txt toàn tập download, ngự tiền nữ Đề Hình chương mới nhất đọc