Truyện của tác giả:

 • Mộ Thiếu Lão Bà Ngươi Ngược Cặn Bã

  Mộ Thiếu Lão Bà Ngươi Ngược Cặn Bã

  Bạn đang đọc truyện Mộ Thiếu Lão Bà Ngươi Ngược Cặn Bã của tác giả Cố Giai Kỳ

  Trước khi sống lại, viên Thiên Sát Cô Tinh Vân Hi bị cặn bã nam bổ chân mẹ ruột hủy dung khuê mật tính kế.

  Sau khi sống lại, lại được bạo chúa Mộ Phi Trì 360 độ không góc chết sủng ái khắp nơi.

  Vợ...