Truyện của tác giả:

 • Phàm Điểu Tu Tiên Thuyết Tiến Hoá

  Phàm Điểu Tu Tiên Thuyết Tiến Hoá

  Bạn đang đọc truyện Phàm Điểu Tu Tiên Thuyết Tiến Hoá của tác giả Hạnh Hoa Lại Ngữ

  Hai nữ chính, không cp hướng.

  Biến thành chim nhỏ con non sẽ như thế nào ?

  Một, ngã chết

  Hai, bị ăn sạch

  Không sai, đều sẽ chết.

  Nhưng nếu như ngươi rơi tại một cá tính khó giữ được tính mạng người tu trên đầu, ngươi khả năng...

  Cũng sẽ khó giữ được tính mạng.

  Yên lặng nhìn chim con non thuyết tiến hoá, nhìn nàng cùng người tu như thế nào quay người nông dân đem ca hát.