Truyện của tác giả:

  • Thanh Đô Tiên Duyên

    Thanh Đô Tiên Duyên

    Bạn đang đọc truyện Thanh Đô Tiên Duyên của tác giả Khả Dữ Ngữ

    Nàng là tiểu công chúa nam chiêm bộ châu Đại Đường quốc tập hợp muôn vàn sủng ái, lại là một tiểu nha đầu bệnh tật, sống không lâu! Cơ duyên ngoài ý muốn, khiến nàng rời xa hồng trần, trở thành một thành viên trên con đường xây dựng giới hạn của hắn.

    Sư môn thay đổi liên tục, kinh đồ thạch liệt, từng bước một, cũng khổ cũng vui vẻ, đi tìm thanh đô trong truyền thuyết, tiên duyên của nàng.