Truyện của tác giả:

 • Trùng Sinh 70 : Ta Mang Theo Không Gian Đánh Mặt Phất Nhanh

  Trùng Sinh 70 : Ta Mang Theo Không Gian Đánh Mặt Phất Nhanh

  Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh 70 : Ta Mang Theo Không Gian Đánh Mặt Phất Nhanh của tác giả Linh Nhi Hưởng Đang Đang

  【 Sảng Văn, không thánh mẫu, thoải mái, ngược đãi cặn bã, tri thanh xuống nông thôn, trên không, mạt thế lãnh khốc hiên hào nữ vương X bề ngoài ôn lương nội tâm ngoan lệ Tiểu Lang Cẩu】

  Cường giả dị năng mãn cấp mạt thế Phong Lăng Ngữ vì cứu thương sinh lựa chọn đồng quy vu tận với tang thi vương, một hồi trọng sinh, mang theo dị năng mãn cấp trọng sinh trên người cô nữ thời đại.

  Cái gì? Thời đại này thức ăn thiếu thốn, mọi người thu nhỏ quần áo ăn kiêng, xem ta mãn cấp không gian dị năng như thế nào tiêu sái sống qua ngày!

  Cái gì? Có người muốn tính mạng của ta, xem mạt thế nữ vương ta xoay chuyển càn khôn như thế nào, bắt ra kẻ đứng sau màn!

  Vì an ổn sống qua ngày, Phong Lăng Ngữ lựa chọn về nông thôn, ai ngờ lại ở chỗ này gặp được hắn kia!

  Tay trắng tinh tế, quấy nhiễu phong vân, xem nữ vương mạt thế Phong Lăng Ngữ từng bước từng bước tìm ra chân tướng, nắm tay người yêu và bánh bao nhỏ nở rộ phong thái của nữ vương mạt thế ở thời đại đặc thù này!