Truyện của tác giả:

 • Thập Vĩ Đế Hồ

  Thập Vĩ Đế Hồ

  Bạn đang đọc truyện Thập Vĩ Đế Hồ của tác giả Ngữ Linh Tâm Trần

  Nàng vừa xuất thế, chính là vạn yêu chi vương, Đông Hải chi chủ.

  Nàng vừa xuất thế, liền người mang Thượng Cổ thần công « Đế Lôi diệt thế công ».

  Nàng vừa xuất thế, liền có được từ ngàn xưa nhấp nháy...