Truyện của tác giả:

 • Nàng Là Kiếm Tu

  Nàng Là Kiếm Tu

  Bạn đang đọc truyện Nàng Là Kiếm Tu của tác giả Nhàn Đẳng Độ Nha Phi Khước

  “Ngươi nhìn Tam Thiên Thế Giới Thiên Ngoại Thiên, nơi nào là của ta chỗ đi, lại nơi đâu không phải ta chỗ đi ?”

  Không hỏi tình yêu ý nghĩ xằng bậy, không cầu siêu thoát Trường Sinh, Triệu Thuần từ huy kiếm một khắc kia trở đi, muốn là đi tận đầu này chưa bao giờ có người đến qua con đường, chính nàng đường.

  Không cp nữ chính thị giác tu chân văn, chưa nóng, thăng cấp chảy

  Nhân vật chính không phải tuyệt đối chính phái, đạo đức ranh giới cuối cùng không cao