Truyện của tác giả:

 • Tu Tiên Chớ Quấy Rầy ! Nữ Phối Nghịch Thiên Cải Mệnh Bên Trong

  Tu Tiên Chớ Quấy Rầy ! Nữ Phối Nghịch Thiên Cải Mệnh Bên Trong

  Bạn đang đọc truyện Tu Tiên Chớ Quấy Rầy ! Nữ Phối Nghịch Thiên Cải Mệnh Bên Trong của tác giả Nhị Hào Thủ Trướng Bản

  (Không có CP tu tiên văn)

  Lâm Kiệt ngẫu nhiên biết được mình là nữ phụ của một quyển tu tiên văn, kết thế là bị cừu nhân của nữ chủ ngược đãi đến chết.

  Nàng dọa đến một hồn, thề sẽ thành tiên, thoát khỏi vận mệnh nữ phụ.

  Ngày leo lên Tung Lôi Phong, nàng thề sẽ cuốn chết toàn bộ Tu Tiên giới!

  Cứ như vậy, kịch bản lâm kiệt lấy từ "cuộc sống nhàn nhã (làm chết) của nữ phụ đời thứ hai" biến thành "nội quyển sử của tu sĩ thiên tài gia tộc nhỏ".

  ......

  Phiên bản đứng đắn

  Lâm Kiêu muốn thành tiên, trở thành tam thập tam ngoại thiên tiêu dao tự tại tiên.

  Vạn vật phù trần đều có thể phá, một lòng chỉ cầu đăng tiên lộ.

  Hết thảy tất cả, đều phải bắt đầu từ lai trình của mẹ nàng quá lớn...