Truyện của tác giả:

  • Trùng Sinh Nông Môn Tiểu Phúc Thê

    Trùng Sinh Nông Môn Tiểu Phúc Thê

    Bạn đang đọc truyện Trùng Sinh Nông Môn Tiểu Phúc Thê của tác giả Phong Thập Lý

    Nữ quân y trọng sinh thời cổ đại gặp phải hạn hán chạy trối chết, tổ phụ cặn bã, tổ mẫu độc, muốn bán cả nhà nàng đổi lương thực.

    Cố Cẩm Lý bày tỏ: Ý nhỏ, trước tiên giải quyết cặn bã gia ác nhũ ,...