Truyện của tác giả:

 • Ta Dùng Trả Về Hệ Thống Nuôi Sai Lệch Toàn Bộ Ma Giới

  Ta Dùng Trả Về Hệ Thống Nuôi Sai Lệch Toàn Bộ Ma Giới

  Bạn đang đọc truyện Ta Dùng Trả Về Hệ Thống Nuôi Sai Lệch Toàn Bộ Ma Giới của tác giả Tái Kiểm Đích Minh Minh

  Giới thiệu: Bách Hoa Tông tông chủ Tô Mạn dẫn đầu toàn tông trải qua muôn vàn khó khăn,

  Cuối cùng thành thành tiên giới đệ nhất tông môn.

  Ai ngờ tiên môn trên thịnh điển bị thương yêu nhất đồ đệ cùng người yêu phản bội, thân tử đạo tiêu !

  Chuyển sinh tới Địa Cầu sống lại một đời sau nàng thu ích lợi nhiều.

  Thể nghiệm qua sinh lão bệnh tử sau lại lần mở mắt,

  Tô Mạn phát hiện chính mình trùng sinh đến chính mình lúc đầu thế giới,

  Hoàn thành người Tiên giới người đến mà tru diệt Ma Giới Thánh Nữ.

  Ngay tại Tô Mạn muốn thoát ly Ma Giới lúc,

  Vậy mà khóa lại ức bội phản còn hệ thống.

  Về Tiên giới ?

  Nói đùa cái gì ?

  Đem Ma Giới cải tạo thành lục giới thánh địa nó không thơm sao ?