Truyện của tác giả:

  • Phong Quyển Trường Vân

    Phong Quyển Trường Vân

    Bạn đang đọc truyện Phong Quyển Trường Vân của tác giả Thanh Thủy Như Ca

    Giới thiệu: Thường gia đích trưởng nữ bởi vì nội trạch tranh đấu bị xa vứt bỏ hương dã, nhiều năm về sau trở lại Thường gia, từng bước một mở ra năm đó Thường gia lão thái thái trúng độc bí ẩn. Lại không nghĩ cái này thái bình thịnh thế, đột nhiên liền khói lửa nổi lên bốn phía.

    Tiểu thuyết từ mấu chốt: Gió xoáy dài mây không popup, gió xoáy dài mây txt toàn tập download, gió xoáy dài mây chương mới nhất đọc