Truyện của tác giả:

 • Xuân Sinh Giang Thượng

  Xuân Sinh Giang Thượng

  Bạn đang đọc truyện Xuân Sinh Giang Thượng của tác giả Tiểu Miêu Lục Lục

  « phôi chủng » là tác gia Không Không Huyễn lúc đầu phong thần chi tác.

  Toàn thư lấy nhân vật chính ba người ở giữa tương ái tương sát làm chủ tuyến, hiện ra ngũ đại bộ châu từ cường thịnh đến phá diệt một góc của băng sơn.

  Nữ chính trước thời gian hai mươi mốt năm loạn nhập, dẫn đến « phôi chủng » nguyên kịch bản toàn diện sụp đổ.

  Nữ chính có thể hay không sức một mình ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn ngũ đại bộ châu phá diệt chi số mệnh ?

  Văn Tương: “Phi Yên, cứu vớt thiên hạ thương sinh liền toàn bộ nhờ ngươi......”

  Nữ chính: “Sư phụ, ngươi đừng chết a ~ nhiệm vụ này quá khó khăn, ta chỉ là xuyên thư tới đánh xì dầu.”