Truyện của tác giả:

 • Nữ Phối Trọng Sinh Mạnh Nhất Nữ Tiên

  Nữ Phối Trọng Sinh Mạnh Nhất Nữ Tiên

  Bạn đang đọc truyện Nữ Phối Trọng Sinh Mạnh Nhất Nữ Tiên của tác giả Toái Ngân Kỷ Lưỡng

  【Trưởng thành nữ chủ, không phải nữ cường, không phải là không gì không làm được! Có cp! Tuyến chính mạnh nhất, tình cảm phụ tuyến, rất ít. 】

  Bách Lạc Lê là thiên tài tu luyện mà mọi người đều biết đến ở Tu Chân đại lục, biến dị băng linh căn, ngộ tính cực tốt, nàng vốn nên là tiền đồ quang minh, một mảnh đường thẳng.

  Tất cả đều thay đổi khi gặp Hạ Nhiễm Nhiễm.

  Bị Hạ Nhiễm Nhiễm cướp pháp khí, đoạt linh thú, hủy danh dự... Cuối cùng còn rơi vào kết cục thê thảm thiếu chút nữa bị ma tu thái bổ mà chết.

  Hạ Nhiễm Nhiễm lại công đức viên mãn phi thăng!

  Vốn tưởng rằng cuộc đời thê thảm này cứ như vậy chấm dứt, nàng lại tỉnh lại, vẫn là ở lúc nàng mười tuổi...

  Kiếp này nàng có hệ thống, có thân bằng, nàng muốn làm nữ tiên mạnh nhất đại lục!

  Chậm rãi, lại phát hiện vị hôn phu trước kia, sư huynh cách vách, ma vực chi chủ tương lai, còn có thần bí nhân có được ánh mắt giống như Hắc Diệu Thạch... Có vẻ như tất cả đều dành cho cô ấy...

  Đừng, kiếp này, cô ấy chọn vẻ đẹp độc đáo!

  Ai đó: Vâng, bạn nghĩ về vẻ đẹp!