Truyện của tác giả:

 • Nghịch thiên cuồng phi

  Nghịch thiên cuồng phi

  Bạn đang đọc truyện Nghịch thiên cuồng phi của tác giả Trần Mộc Mộc

  Giới thiệu: Huyết Vi, người người nghe mà biến sắc dong binh chi vương.

  Lăng Tuyết Vi, bị vị hôn phu từ hôn, bị muội muội tính toán, Lăng Phủ người người chán ghét mà vứt bỏ phế vật.

  Một khi xuyên qua, Huyết Vi mang theo căn cứ nghiên cứu cùng siêu cấp máy tính thành Lăng Phủ phế vật, từ đây mở ra nghịch tập chi lộ.

  Thiên Huyền Đại Lục mặc nàng lật tay thành mây trở tay thành mưa.

  Tùy tiện xuất ra một cây đao chính là tuyệt thế Thần khí;

  Vô cùng trân quý băng tinh tiên lộ nghiên có thể đại lượng sinh sản;

  Đan dược muốn luyện thành luyện, Thần khí muốn tạo nên tạo.

  Bật hack nhân sinh là như vậy tịch mịch.