Truyện của tác giả:

  • Ma Nhãn Tiểu Thần Y

    Ma Nhãn Tiểu Thần Y

    Bạn đang đọc truyện Ma Nhãn Tiểu Thần Y của tác giả Tương Tư Như Phong

    Lý tưởng lớn nhất của Nhạc Vận là: trở thành bác sĩ giỏi nhất ở Trung Quốc.

    May mắn đến không thể ngăn chặn, trước kỳ thi tuyển sinh đại học vô tình mở ra một hệ thống, đôi mắt đạt được phép thuật, nhìn ...