Truyện của tác giả:

  • Độc Y Cuồng Phi Có Chút Chảnh

    Độc Y Cuồng Phi Có Chút Chảnh

    Bạn đang đọc truyện Độc Y Cuồng Phi Có Chút Chảnh của tác giả Tửu Noãn Ức

    Nàng, truyền nhân duy nhất của Cổ Võ Hoa Hạ, thần y quỷ thủ kinh diễm tuyệt luân, lại một trận xuyên qua Phế Vật tiểu thư Nhà họ Diệp.

    Lại mở mắt ra, trong thiên địa gió nổi mây bay! Cái gì? Chúa ơi...