Truyện của tác giả:

 • Xuyên Qua Niên Đại Làm Cô Nãi Nãi

  Xuyên Qua Niên Đại Làm Cô Nãi Nãi

  Bạn đang đọc truyện Xuyên Qua Niên Đại Làm Cô Nãi Nãi của tác giả Vũ Trung Nhu Tình

  Đây là một độ kiếp thất bại, không thể không vứt bỏ đến nhân gian trùng tu Cửu Vĩ Tiên Hồ, chỉ là không nghĩ tới âm sai dương sai, mặc đến thời đại thiếu quần áo thiếu ăn.

  Thân là tiểu oa nhi, lại là tồn tại có bối phận cao nhất trong thôn nhỏ hẻo lánh.

  Toàn bộ thôn trên dưới, không ai không phải lấy nàng làm tròng mắt để đau.

  Thế nhưng Bạch Hi lại cảm thấy, mình rõ ràng bị lừa.

  Không, có người tìm đến.

  "Cô nãi nãi, không tốt..."

  Bạch Hi chống thắt lưng, thở phì hô nói: "Cô nãi nãi con rất tốt! ”